Przełączniki DIP

Internaktywna tablica

przełączników DIP

Przełącznik SW1

ON

Układ bez kotła

Układ z kotłem

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła 55oC

Maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła 60oC

Układ bez zasobnika ciepłej wody użytkowej (CWU)

Układ wyposażony w zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU)

Układ bez grzałki zanurzeniowej

Układ z grzałką zanurzeniową w zasobniku CWU

Układ bez wbudowanej grzałki elektrycznej

Układ z wbudowaną grzałką elektryczną

Wbudowana grzałka elektryczna pracuje tylko na cele ogrzewania

Wbudowana grzałka elektryczna pracuje na cele ogrzewania i CWU

Jednostka typu Split

Jednostka typu Monoblok

Układ bez pilota PAR-WT50R-E

Układ wyposażony w pilot PAR-WT50R-E

Przełącznik SW2

ON

Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego gdy wejście IN1 (termostat 1 obiegu grzewczego) jest „zwarte”

Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego gdy wejście IN1 (termostat 1 obiegu grzewczego) jest „rozwarte”

Wykrycie błędu gdy wejście IN2 czujnika przepływu jest „zwarte”

Wykrycie błędu gdy wejście IN2 czujnika przepływu jest „rozwarte”

Brak ograniczenia wbudowanych grzałek elektrycznych

Ograniczenie wbudowanych grzałek elektrycznych tylko do 1 stopnia

Nieaktywny tryb chłodzenia

Aktywny tryb chłodzenia

Nieaktywne automatyczne przełączanie na drugie źródło ciepła podczas usterki jednostki zewnętrznej (nieaktywne wyjście OUT11)

Aktywne automatyczne przełączanie na drugie źródło ciepła podczas usterki jednostki zewnętrznej (aktywne wyjście OUT11)

Układ bez buforu ciepła

Układ z buforem ciepła

Układ z jednym obiegiem grzewczym

Układ z dwoma obiegami grzewczymi o różnej temperaturze zasilania

Układ bez czujnika przepływu

Układ z czujnikiem przepływu

Przełącznik SW3

ON

Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego gdy wejście IN6 (termostat 2 obiegu grzewczego) jest „zwarte”

Zatrzymanie pracy obiegu grzewczego gdy wejście IN6 (termostat 2 obiegu grzewczego) jest „rozwarte”

Wykrycie błędu gdy wejście czujnika przepływu obiegów grzewczych jest „zwarte”

Wykrycie błędu gdy wejście czujnika przepływu obiegów grzewczych jest „rozwarte”

Układ bez impulsowego licznika prądu elektrycznego

Układ z impulsowym licznikiem prądu elektrycznego

Wyłączenie trybu ogrzewania dla agregatu PUHZ-FRP

Włączenie trybu ogrzewania

Wyłączona uproszczona logika sterowania dwoma strefami grzewczymi (o tej samej temperaturze zasilania)

Włączona uproszczona logika sterowania dwoma strefami grzewczymi (o tej samej temperaturze zasilania)

Podgrzew CWU realizowany przez wężownicę w zasobniku

Podgrzew CWU realizowany przez wymiennik płytowy

Układ bez ciepłomierza podpiętego pod płytę pompy ciepła

Układ z ciepłomierzem podpiętym pod płytę pompy ciepła

Przełącznik SW4

ON

Układ z pojedynczą jednostką zewnętrzną

Układ kaskadowy

Jednostka typu slave w układzie kaskadowym

Jednostka typu master

Normalna praca układu

Praca jednostki wewnętrznej bez jednostki zewnętrznej (grzałki elektryczne)

Normalna praca układu

Tryb awaryjny – pracuje tylko grzałka elektryczna

Normalna praca układu

Tryb awaryjny – pracuje tylko kocioł

Przełącznik SW5

ON

Wyłączona zaawansowana logika autoadaptacji

Włączona zaawansowana logika autoadaptacji

Przełącznik SW6

ON

Układ bez czujnika ciśnienia

Układ z czujnikiem ciśnienia

Nieaktywne wyjście analogowe

Aktywne wyjście analogowe